DOT PSYCHOLOGIE
Praktijk voor psychologische behandeling en begeleiding

Voor wie


Ik richt mij op kortdurende behandeling van lichte tot matig ernstige psychische klachten voor volwassenen (ouder dan 23 jaar) en ouderen.


Ik heb binnen mijn praktijk speciale aandacht voor medische psychologie, de psychologische behandeling van psychische klachten samenhangend met (gevolgen van) ziekte, ziekenhuisopname, en/of medische ingrepen. Een operatie, een chronische ziekte, of bijvoorbeeld acuut geconfronteerd worden met een ziekte of een ingrijpende diagnose kan gevoelens van somberheid, machteloosheid, angst of hevige stress met zich meebrengen. Soms kost het moeite om de gevolgen van een ziekte of ingreep te verwerken en merkt u dat het uw dagelijks leven belemmert.


Ook als u psychische klachten ervaart die samenhangen met het ouder worden en verlieservaringen die hiermee gepaard kunnen gaan, kunt u bij mij terecht.


Als u zorgprofessional bent, of mantelzorger, en vanuit die rol psychische klachten ervaart, bent u welkom in mijn praktijk. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over hoe u kunt omgaan met de gevolgen van ingrijpende, traumatische gebeurtenissen in uw leven, met verlieservaringen of met een (chronische) ziekte van uzelf of van een naaste. Of als u zich er bijvoorbeeld angstig of somber door voelt, er slecht van slaapt, of merkt dat u door verhoogde spanningsklachten niet meer goed kunt functioneren in uw dagelijks leven.


Voor wie is mijn praktijk niet geschikt
Indien er sprake is van complexe onderliggende problemen, is de Generalistische Basis GGZ waarbinnen ik werk niet toereikend. Als parttime vrijgevestigd GZ-psycholoog is mijn praktijk niet geschikt om intensieve zorg te bieden, zoals nodig bij ernstige psychiatrische problematiek, waaronder ernstige verslavingsproblemen, psychose, crisisgevoelige problematiek, suïcidaliteit, en ernstige persoonlijksheidsproblematiek.