DOT PSYCHOLOGIE
Praktijk voor psychologische behandeling en begeleiding

Tarieven en vergoeding

Bekostiging van psychologische behandeling in de basis GGZ vindt per 1-1-2022 plaats volgens het Zorgprestatiemodel.

Tarieven voor vrijgevestigd GZ-psycholoog BGGZ vallen binnen het kwaliteitstatuut GGZ onder Ambulant Sectie II.


Contracten

Ik heb voor 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:


  • O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.
  • DSW Zorgverzekeraar U.A., waaronder InTwente Zorgverzekeraar en Stad Holland Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A.
  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen N.V., De Friesland Zorgverzekeraar N.V., Achmea Zorgverzekeringen N.V.


De behandeling wordt maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico.LET OP

Ik heb geen contracten met andere zorgverzekeraars afgesloten. Dit kan consequenties hebben voor de mate waarin uw therapie bij mij door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, afhankelijk van uw polis. Indien u een (zuivere) restitutiepolis heeft, wordt de behandeling vaak (grotendeels) vergoed. Heeft u een natura- of combinatiepolis afgesloten, dan wordt een percentage van uw behandeling door uw verzekeraar vergoed. Het overige deel betaalt u dan zelf.
Mijn advies is om vooraf contact met uw zorgverzekeraar op te nemen om te informeren naar het percentage vergoeding van psychologische zorg in mijn praktijk.


VERZEKERDE ZORG

Psychologische behandeling is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen (in ieder geval gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts (of bedrijfsarts of medisch specialist). Hierop dient vermeld te worden dat u wordt verwezen voor hulp binnen de Generalistische Basis GGZ. Ook dient er een (vermoeden van) een psychische stoornis te zijn vermeld. Uw zorgverzekeraar zal uw verplichte eigen risico verwerken in de vergoeding (€385 in 2022).


Welke behandelingen zijn verzekerd?
De behandeling wordt vanuit de basisverzekering vergoed, als:
- er sprake is van een psychische stoornis
- en er een verwijzing is van de huisarts of een medisch specialist

Ik reken voor deze verzekerde zorg, de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GZ-psycholoog. Vraag bij uw zorgverzekeraar na welk percentage van het NZa-tarief (ook wel WMG-tarief genoemd) in een basis-GGZ traject bij een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog vergoed wordt. Het resterende deel komt dan voor rekening van u als cliënt.


Sommige verzekeraars vragen welke codes en tarieven ik gebruik om te declareren. De volgende codes en tarieven gebruik ik het meest:


De NZA-tarieven voor 2024:

- CO 0562 (intake/diagnostiek van 60 min. - €183,44. Dit is een intakegesprek.

- CO 0627 (sessie van 60 minuten behandeling -€161,46. Dit is een reguliere behandelsessie per keer.

- CO 0497 (sessie van 45 minuten behandeling - €135,89). 
- CO 0887 (sessie van 90 minuten behandeling - € 242,76). 

Voor meer informatie over de vastgelegde tarieven en andere prestaties, zie    https://zorgprestatiemodel.nza.nl , het betreft de tarieven voor GZ-psycholoog Ambulant Sectie II


Deze tarieven betreffen zowel de gesprekken in de praktijk, als gesprekken die online (beeldbellen), telefonisch of per mail (in beveiligde mailomgeving) plaatsvinden. 

Bij EMDR-behandeling plan ik meestal 60-90 minuten per sessie in de agenda.

Ik werk volgens ZPM planning=realisatie. Dit betekent dat ik de geagendeerde tijd in rekening breng. Als het verschil tussen werkelijke tijd en ingeplande tijd meer dan 15 min. afwijkt (zowel langer als korter) dan wordt dit conform de ZPM regels in de agenda aangepast. 


ONVERZEKERDE ZORG (OZP)

Klachten die zijn uitgesloten van vergoeding:

  • aanpassingsstoornissen
  • problemen op het werk
  • slaapstoornissen
  • relatieproblemen
  • rouwproblemen
  • levensfase problemen
  • burn-out

 

Als u behandeling wil voor onderstaande klachten, dan komen de kosten hiervan meestal volledig voor eigen rekening, tenzij de dekking hiervan in uw aanvullende ziektekostenverzekering is geregeld. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om onverzekerde zorg/ niet-basispakket zorg (OZP)


ZONDER VERWIJZING
Het is mogelijk om u aan te melden zonder verwijzing. Behandelingen zonder verwijzing worden
niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar en deze kosten dient u dan zelf te betalen. Ik reken hiervoor het NZa-tarief voor 'niet basispakketzorg' (OZP) / zelfbetalers.


In 2024 is het door het NZA vastgestelde tarief voor behandeling van zorg die niet onder de basisverzekering valt € 132,24 per sessie van 45 minuten. 

Dit tarief is inclusief voorbereiding en rapportage. In mijn praktijk reken ik 100% van het NZA-tarief.


BETALING
Per januari 2022 worden facturen opgesteld volgens het ‘Zorgprestatiemodel’ (zie boven). De hoogte van de factuur hangt voornamelijk af van het aantal en type sessies dat heeft plaatsgevonden. Ik verstuur de facturen per maand. Indien u een zorgverzekering heeft bij een zorgverzekeraar waarmee ik géén contract heb afgesloten, zal ik de factuur persoonlijk bij u innen. Ik mag deze in dat geval namelijk niet direct bij uw verzekeraar factureren. Doorgaans spreken we af dat u deze rekening binnen 30 dagen betaalt. Op die wijze heeft u genoeg gelegenheid de factuur bij uw verzekeraar in te dienen.

Zie voor de betalingsvoorwaarden bijgevoegde link.NO-SHOW
Een no-show (te laat afmelden, d.w.z. niet binnen 24 uur voor de start van de afspraak, of zonder afmelding niet verschijnen op de afspraak) wordt niet vergoed door verzekeraars. Omdat echter tijd voor u is gereserveerd en kosten van de praktijk wel doorlopen, zal ik in zo’n geval € 60,00  (dat is een naar beneden afgeronde 50% van het standaard tarief) bij u in rekening brengen.Supervisie GZ-opleiding

in 2024 hanteer ik een tarief voor supervisie van € 110 per 45 min.