DOT PSYCHOLOGIE
Praktijk voor psychologische behandeling en begeleiding

Beroepscode en klachten

Beroepscode en lidmaatschappen

Als GZ-psycholoog moet ik mij in de uitvoering van mijn beroep aan regels houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Zie 'over mij' voor mijn registratie en lidmaatschappen.


Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer u in psychologische behandeling gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Hierin staan onder andere beschreven:

  • Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • Uw recht op informatie
  • Uw recht op inzage van uw dossier
  • Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
  • Uw recht om een klacht in te dienen


Klachten
Mocht u  ontevreden zijn over de behandeling bij mij, dat wil ik u vragen om dit met mij te bespreken. Graag kijk ik samen met u naar een oplossing. Als we er samen niet uit komen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten waarbij ik ben aangesloten.